Ale vím, že ti jsou jenom šťastni

kteří jsou a kteří chtějí být,

dokud smrt si stín jich nepřivlastní

aby mohla v tmu je proměnit.

Víc než být - je milovat, můj milý,

třeba bys jen přelud miloval,

není lásky, s níž by nešel žal,

umíráme, aby jiní žili.


Jaroslav Seifert, Světlem oděná

Milosrdnou smrtí byl dne 7. září 2017

vysvobozen z dlouhého bolestivého utrpení


RNDr. Jan ČEŘOVSKÝ, CSc.bývalý ochránce přírody lokální i globální,

čestný člen IUCN – Mezinárodní unie pro ochranu přírody.

Zemřel tiše, ve věku 87 let.


Všechny, kteří jste ho měli rádi, zveme k rozloučení

do Ústřední obřadní síně na hřbitově Olšany

dne 15. září ve 14:20 hod.


Jarmila – manželka

Jan, Lukáš – synové


Za projevenou soustrast děkujeme.